Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet zmian w podatkach

Ministerstwo Finansów postanowiło poprawić statystyki dotyczące przestrzegania prawa podatkowego oraz zwiększyć wydajność pracy administracji podatkowej poprzez specjalnie przygotowany szereg działań. Zmiany będą następować od następnego roku, aczkolwiek niektóre z nich wciąż potrzebują pewnych poprawek ustawowych, dlatego nie będą one wypuszczonym w tym samym czasie, lecz każde osobno. Obok dodania klauzuli uniemożliwiającej unikanie opodatkowania, najważniejszą reformą będzie otworzenie Centralnego Rejestru Dłużników.


Źródło: Newseria

Zaplanowane zmiany mają dotyczyć przede wszystkim problemów poruszanych przez Radę UE ds. Ekonomicznych i finansowych. Pakiet zmian odnosi się do czterech obszarów i został rozpisany w specjalnej liście przewidującej ich wdrożenie w okresie od 2014 do 2017 roku.

Do pierwszego obszaru można zaliczyć działania, które mają na celu usprawnienie administracji podatkowej oraz informatyzację, koordynację działań w różnych dziedzinach. Do drugiego działania mające na celu zwalczanie oszustw podatkowych, przede wszystkim przy rozliczaniu podatku VAT, podatku akcyzowego oraz cła . Trzecia grupa działań ma ograniczyć możliwości optymalizacyjne w podatkach dochodowych oraz obchodzenie prawa poprzez tworzenie sztucznych struktur optymalizacyjnych. Do czwartej należą działania, które mają skłonić podatników do dobrowolnego regulowania zobowiązań podatkowych – zaznacza Karol Szelągowski, pełniący funkcję doradcy podatkowego w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.

Na początku 2016 roku planowane jest powstanie Centralnego Rejestru Dłużników, które odegra kluczową rolę w zwiększeniu przestrzegania przepisów podatkowych. Dzięki niemu będzie można kontrolować wszystkich dłużników, którzy borykają się z zadłużeniem nie tylko w związku z podatkami, ale również zaległościami z mandatów czy należności ZUS.

Szelągowski wyjaśnia, że projekt ma swoje dobre, jak i złe strony. Zebranie wszystkich dłużników w jednym miejscu pozwoli zmniejszyć poczucie bezpieczeństwa nieuczciwych podatników, jednak może to wywołać wątpliwości związane z przepisami konstytucyjnymi, które przewidują upublicznianie informacji o obywatelach jedynie w przypadkach, kiedy jest to niezbędne w prawnym państwie demokratycznym. Można również się zastanawiać, czy Centralny Rejestr Dłużników powinien udostępniać informacje o mandatach, na przykład za przekroczenie prędkości. Bezpiecznie mogą się czuć te osoby, których długi łącznie nie przekraczają 500 zł. Do rejestru trafiają tylko ci, których zadłużenie przekracza kwotę pół tysiąca zł.

Kolejną zmianom, prowadzącą według Szelągowskiego w dobrą stronę, jest wdrożenie przez ministerstwo listów ostrzegawczych. Z jednej strony uchronią one Skarb Państwa przed utratą wpływów, a dodatkowo pozwolą rozpoznać rynkowych oszustów. Takie rozwiązanie sprawi, że podatnicy zachowają bezpieczeństwo podczas kupowania produktów czy realizowaniu dostaw. Patrząc na to z innej perspektywy, kwestia sposoby weryfikacji swoich kontrahentów nadal będzie niejasna.

Daleko idącą zmianą resortu są również zapisy dążące do ograniczenia optymalizacji podatkowej w podatku dochodowym. Zgodnie z nimi dochody spółek kontrolowanych zagranicznych mają być traktowane w taki sam sposób, jak dochody rezydentów polskich.

Pierwszym warunkiem jest to, żeby polski podatnik miał minimum 25 proc. udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej. Drugim warunkiem jest osiąganie przez tę spółkę co najmniej 50 proc. tak zwanych przychodów pasywnych w strukturze całych przychodów, czyli przychodów z dywidend bądź jakichś odsetek. Właśnie te dochody spółek będą zaliczane do przychodów polskiej spółki – wyjaśnia Szelągowski.

Jeszcze większe efekty ma przynieść klauzula obejścia prawa podatkowego. Administracja podatkowa od tej pory będzie mogła walczyć z zawieraniem transakcji o zmniejszonej kwocie opodatkowania, które przy obecnych przepisach są legalne.

Szelągowski wyjaśnia, że aby klauzula weszła w życie, niezbędne jest precyzyjne wyjaśnienie definicji obchodzenia prawa podatkowego. Za stosowanie klauzuli powinno być odpowiedzialne Ministerstwo Finansów, aby na terenie całej Polski przepis interpretowany był w identyczny sposób. Drugim istotnym elementem jest zaprzestanie wykonania decyzji, o której mowa w wystosowanej klauzuli, do czasu gdy nie zostanie wydany prawomocny wyrok sądowy.

Na świecie podobna klauzula działa z powodzeniem, stąd Komisja Europejska rekomenduje wdrożenie systemu również w naszym kraju. Oficjalnie powinna ona obowiązywać od mniej więcej połowy 2015 roku, uwzględniając trwający 6 miesięczny okres próżnowania ustawy.

Jak zauważa Szelągowski, klauzula ma być złączeniem elementów porozumienia transakcyjnego z interpretacją podatkową. Wspólną częścią tych dwóch obszarów będzie dostęp do wstępnych opinii, na podstawie których przeciętny podatnik będzie wiedział, że działa zgodnie z prawem podatkowym.