Budimex przemuje kierowanie Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Od 4 lutego 2014 roku Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie realizowane jest już nie przez firmę Skanska, lecz Budimex. Taki krok to odpowiedź na prognozy sygnatariuszy Porozumienia, którzy twierdzą, że w następnych okresach status lidera uzyska już inna firma. Budimex obejmie prezydenturę na okres dwóch lat.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zrodziło się w głowie przedstawicieli siedmiu firm budowlanych: Warbud, Mostostal Warszawa, Hochtief Polska, Budimex, Polimex Mostostal, Bilfinger Infrastructure i Skanska. W sierpniu 2010 doszło do podpisania przez nich deklaracji, której główną misją jest poprawa poziomu bezpieczeństwa panującego na polskich terenach budowy.

Standardy BHP określane przez sygnatariuszy Porozumienia już w tej chwili określa się jako rygorystyczne. Poprzeczka cały czas jednak idzie w górę, skupiając się głównie na podwykonawcach, bo statystycznie to przy nich najczęściej występują wypadki. Wszystko po to, aby miejsce budowy uczynić placem bezpiecznym dla każdego.

W okresie, kiedy prezydentem Porozumienia była firma Skanska, udało się ograniczyć liczbę śmiertelnych wypadków z 9 w 2011 roku do 3 w 2013 roku.

Wszystkie podmioty, które wchodzą w skład Porozumienia, trzymają się identycznych wymagań odnoszących się do standardów BHP na budowie. Organizuje je dokument „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”, który załączany jest do umów zawieranych przez powyższe firmy z podwykonawcami. Warunki zawarte w dokumencie wymagają organizację i przeprowadzanie prac budowlanych w zgodzie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo podwykonawcy zgadzają się na obowiązek ścisłej współpracy z sygnatariuszami Porozumienia w sprawie kwestii dotyczących przepisów BHP.

Kolejnym osiągnięciem na koncie Porozumienia jest opracowanie i wdrożenie dokumentu „Wytyczne do sporządzania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót”. W ramach postanowień w nim zawartych, przygotowanie IBWR za każdym razem wymaga indywidualnej oceny ryzyka do określonego zadania, a także zapewnieniem niezbędnych środków gwarantujących zminimalizowanie tego ryzyka już podczas planowania prac.

Następnym rozwiązaniem mającym poprawić poziom bezpieczeństwa na budowach są przygotowane specjalnie dla pracowników oraz podwykonawców szkolenia BHP.

Od stycznia bieżącego roku rozpoczęto etap wdrażania okularów ochronnych na wszystkich budowach, za których prowadzenie odpowiadają sygnatariusze Porozumienia. Etap ten potrwa do czerwca bieżącego roku, po czym okulary będą wymogiem również w przypadku podwykonawców.

Porozumienie przygotowało Tydzień Bezpieczeństwa, który będzie miał miejsce w dniach 5-11 maja bieżącego roku. Jest to akcja szkoleniowo-informacyjna, której celem jest promocja standardów BHP w odniesieniu do własnych podwykonawców i współpracowników.

Działania członków Porozumienia nie obeszły się bez większego echa. Doceniła je m.in. Państwowa Inspekcja Pracy, która również podejmuje starania w celu wdrażania rygorystycznych standardów BHP, a Porozumienie uznaje za swojego społecznego partnera.