nawierzchnie betonowe

BOR-BUD Borek Łukasz

Męcina Wielka 108
38-307 Sękowa
...podbudowy z kruszyw hutniczych i kamiennych, realizację nawierzchni betonowych i brukowych, stabilizację gruntu cementem, wyburzenia, przewierty pod drogami,...
Zobacz ofertę