Radko Sp. z o.o

ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim

Oferta

Wyślij e-mail

Nasza firma realizuje kompleksowo zadania wymagające dużej mobilności sprzętowej przy krótkim terminie realizacji.

Specjalizujemy się w generalnym wykonawstwie z zakresu drogownictwa oraz budownictwa kubaturowego.

Kompleksowe roboty ziemne:

  • makroniwelacja terenu
  • budowa nasypów
  •  osuszanie i wzmacnianie gruntów rodzimych metodą stabilizacji
  • podbudowy pod posadzki przemysłowe
  • stabilizacja cementowa

Kompleksowe roboty drogowe:

  • podbudowy, drenaże
  • nawierzchnie brukowe i bitumiczne
  • rozbiórki i wyburzenia

Sieci:

  • kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna
  •  instalacja p-poż