Zmiana na stanowisku dyrektora GDDKiA

Premier Donald Tusk wydał dzisiaj (13.02.2014) decyzję o odwołaniu Lecha Witeckiego z funkcji dyrektora GDDKiA. Krok ten podjęto na podstawie wniosku złożonego przez wicepremier Elżbietę Bieńkowską, która argumentowała go negatywną oceną całokształtu działań obecnego kierownictwa GDDKiA.

Perspektywa finansowa, która obecnie dobiega końca, obejmuje inwestycje drogowe wchodzące właśnie w ostateczny etap wykonawstwa. Jednocześnie GDDKiA jest w trakcie działań przygotowawczych nowych inwestycji w ramach budżetu Unii Europejskiej przewidzianego na lata 2014-2020.

- To kluczowy moment w jednym z najważniejszych obszarów działań mojego resortu. Myślę, że GDDKiA potrzebuje świeżych sil. Obecne kierownictwo pracuje nad tym wielkim projektem inwestycyjnym od 6 lat. Wiele rzeczy się udało i na pewno wszyscy odczuwają skok jakościowy, który dokonał się w tym czasie. Niestety nie udało się ustrzec błędów. Najbardziej dotkliwe to liczne opóźnienia w harmonogramach prac i zła atmosfera współpracy z wykonawcami i całą branżą budowlana – wyjaśnia Premier Elżbieta Bieńkowska.

Premier Donald Tusk wykonał dzisiaj decyzję, o którą wicepremier prosiła we wniosku o powierzenie funkcji dyrektora GDDKiA dotychczasowej dyrektor śląskiego oddziału Dyrekcji, Pani Ewie Tomali-Boruckiej. Póki nowy dyrektor nie zostanie wybrany w specjalnym konkursie, Pani Tomala-Borucka będzie pełnić obowiązki odwołanego Lecha Witeckiego, który piastował tę funkcję od maja 2008 roku.

Pani Ewa Tomala-Borucka ukończyła Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiując konstrukcje budowlane i inżynierskie. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji drogowych, a także projektowaniu oraz budowaniu dróg. Obowiązki dyrektora GDDKiA w Śląsku piastuje od ponad 3 lat. To właśnie dzięki jej zasługom problem wynikły przy budowie mostu na odcinku autostrady A1 w miejscowości Mszana został rozwiązany w kompetentny sposób.