Ogłoszono wtórną upadłość Alpine Bau GmbH

Wszczęte zostało postępowanie upadłościowe w sprawie Alpine Bau. Sprawą zajmuje się Sąd Rejonowy w Poznaniu.

Informacja o ogłoszeniu upadłości firmy pojawiło się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17 lutego 2014 r. Zgodnie z postanowieniem z 20 stycznia 2014r. wszczęte zostało wtórne postępowanie upadłościowe przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare miasto. Sprawa wyjaśniana jest pod sygnaturą akt XI Gup 5/14. Podmioty poszkodowane przez Alpine Bau mają trzy miesiące (licząc od dnia pojawienia się obwieszczenia) na zgłaszanie wierzytelności do sędziego-komisarza.

Wypłaty dla oszukanych firm Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystosuje w oparciu o Ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Warunkiem uzyskania odszkodowania jest dostarczenie listy wierzytelności zrealizowanej w toku postępowania wtórnego na kwotę, na którą toczy się dochodzenie. Uznawane są tylko te wnioski, w odniesieniu do których nie wystosowano sprzeciwu lub gdy poszkodowany dostarczył listę wierzytelności poświadczoną przez sędziego-komisarza.