MF upraszcza procedury podatkowe - zmieni 125 przepisów

Rada Ministrów obecnie pracuje nad zmianami w ustawie Ordynacji podatkowej oraz kilku innych ustaw, które traktują przede wszystkim o uproszczeniu procedur podatkowych oraz podjęciu odpowiednich kroków, dzięki którym ściganie oszustów podatkowych stanie się skuteczniejsze. Niektóre z tych projektów zostaną wdrożone jeszcze w bieżącym roku.


Źródło: Newseria

Zbiór wszystkich zmian obejmuje 125 regulacji i skupia się na dwóch głównych celach, jakimi są skuteczny pobór podatków oraz uproszczenie procedur podatkowych. Jak twierdzi Włodzimierz Gurba, pełniący rolę zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, główne zmiany mają na celu rozwiązanie najważniejszych problemów, jakie obecnie obserwuje się w relacjach na linii podatnik – urząd skarbowy.

Nowe projekty dotyczą także udzielania pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym, a dokładniej mają za zadanie wdrożyć pełnomocnictwo ogólne.

Podatnik będzie mógł ustanowić jednego pełnomocnika ogólnego, zgłosić go do centralnego rejestru i pełnomocnik będzie go reprezentował we wszystkich procedurach podatkowych przed wszystkimi organami podatkowymi. Nie trzeba już będzie składać oddzielnych dokumentów do akt każdej sprawy – relacjonuje Gurba.

Wprowadzone zmiany będzie mógł odczuć każdy z podatników w kategorii doręczania pism. Zgodnie z projektem podatnik będzie miał możliwość wybrania innego adresu doręczeń, aniżeli swój adres zamieszkania. Jak dodaje Gurba, umożliwione zostanie dostarczanie pism adresowanych na skrytkę pocztową. W planach znajduje się także założenie rejestru zastawów skarbowych z bezpłatnym dostępem za pośrednictwem internetu.

Istotnym elementem zmian jest nota o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, której celem jest uniemożliwianie wykorzystywania luk prawnych podczas rozliczania podatków oraz niedopuszczanie do oszustw podatkowych. Szczególnie odnosi się to do sytuacji firm, które podejmują współpracę z partnerami zagranicznymi.

Planujemy wprowadzenie rozwiązania procesowego, które pozwoli na ustanowienie urzędu wiodącego do prowadzenia spraw podatkowych wielu podmiotów powiązanych, jeśli tylko zajdzie podejrzenie popełniania przestępstw podatkowych – dodaje Włodzimierz Gurba.

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy powołana zostanie Rada ds. Unikania Opodatkowania, będąca niezależnym panelem eksperckim niezwiązanym z administracją podatkową. Będzie ona wydawać opinie co do uzasadnionego lub nieuzasadnionego zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w sytuacjach, w których rodzić będą się jakiekolwiek wątpliwości.